کافی نت صفر یک

ثبت نام وام ازدواج فوری

مراحل ثبت نام و اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

Check - ثبت نام وام ازدواج فوری   مطالعه دقيق شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج ، قبل از ثبت نام .
Check - ثبت نام وام ازدواج فوری  ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه از طریق سایت براي هر يک از زوجين بصورت جداگانه.
Check - ثبت نام وام ازدواج فوری  دریافت کد رهگیری 10 رقمی.
Check - ثبت نام وام ازدواج فوری  مراجعه به سايت پس از تعیین شعبه، جهت اطلاع از شعبه عامل اعطاي وام ازدواج.
توجه : مدت زمانی تعیین شعبه از سوی بانک ها با توجه به میزان منابع قرض الحسنه قابل اعطای بانک، مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
Check - ثبت نام وام ازدواج فوری  مراجعه به شعبه معرفي شده ظرف حداکثر  12 روز  کاری، با به همراه داشتن مدارک لازم.
Check - ثبت نام وام ازدواج فوری  اتمام مراحل اخذ وام در شعبه مربوطه.
توجه 1 :  در صورت عدم مراجعه به شعبه مربوطه در مدت زمان تعيين شده ، اطلاعات ثبت نامي شما حذف خواهد شد.
توجه 2 :  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ 500 میلیون ریال می باشد.
توجه 3 : حسب مصوبات بيست و پنجمين صورتجلسه کميسيون اعتباري مورخ 29/5/1393 مقرر گرديده است :
متقاضيان دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، پس از پذيرش توسط شعب بانک ها، حداکثر ظرف مدت 45 روز کاری نسبت به تکميل مدارک مورد نياز اقدام نمايند و در صورت عدم تکميل مدارک، نام متقاضي از سامانه مربوطه حذف گردد تا امکان بهره مندي ساير متقاضيان در صف از تسهيلات مذکور و شفافيت عملکرد بانک ها به عمل آيد.

 

ثبت نام خود را با دقت انجام دهید