محـیــــــط زیســــت و آب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………۵
آلودگی محیط زیست …………………………………………………………………………………………………………………۵
تأثیرات انسان بر محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………۶
راه های حفاضت از محیط زیست ……………………………………………………………. ………………………………….۷
ممنوعیت پلاستیک …………………………………………………………………………………………………………………..۷
کشاورزی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
زیست‌بوم ………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
خاک …………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
چرا خاک در زندگی ما انسانها اهمیت دارد؟ ………………………………………………………………………………..۱۰
عوامل آلودگی خاک …………………………………………………………………………………………………………………۱۳
آلودگی خاک در ایران ………………………………………………………………………………………………………………۱۴
آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
اهمیت آب در زندگی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
منابع آب در کره زمین ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
کمبود آّب ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
مشکلات کمبود آب در ایران ……………………………………………………………………………………………………۱۸
آب ناسالم یک معضل جهانی ……………………………………………………………………………………………………۲۰
وضعیت آبهای ایران ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
چند مثال برای نشان دادن کم ابی …………………………………………………………………………………………..۲۲
سد‌سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

0/5 ( 0 نظر )

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*