کافی نت صفر یک

مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری سهام عدالت برگزار می شود

سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت(سامانه الکترونیکی سهام عدالت) موضوع تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می کند.

سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت(سامانه الکترونیکی سهام عدالت) موضوع تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در راستای اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت (سامانه الکترونیکی سهام عدالت) موضوع تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
بر اساس این گزارش؛ مناقصه گران می بایست عضو معتبر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و دارای حداقل رتبه سه در زمینه موضوع مناقصه در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور باشند.
همچنین کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
افزون بر این تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ می باشد. بعلاوه این که میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش واریزی به حساب متمرکز به شماره ۲۱۷۰۱۵۹۰۰۸۰۰۲ نزد بانک ملی ایران به نام سازمان خصوصی سازی واریز می گردد.
همچنین سایر اطلاعات مربوط به این مناقصه به شرح زیر است:
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۰۶/۱۱/۹۵ تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۰ /۱۱/۹۵
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه  مورخ ۲۰/۱۱/۹۵
زمان بازگشایی پاکت ها و برگزاری کمیسیون مناقصه: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه  مورخ ۲۰/۱۱/۹۵
آدرس سازمان در خصوص تحویل پاکت الف متقاضیان، شهرک قدس- خیابان ایران زمین-خیابان مهستان-شماره ۱۵- سازمان خصوصی سازی- طبقه هفتم (واحد حراست) و شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه ۸۳۳۳۹۳۲۴  و ۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱ می باشد.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : ۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
سازمان خصوصی سازی در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.          
اولویت با تأمین کننده (مناقصه گری) است که کل تجهیزات سخت افزاری موضوع مناقصه را با مجموع قیمت مناسب تری پیشنهاد نماید.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*

کافی نت صفر یک ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید