کافی نت صفر یک

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc)

Sanjesh logo LimooGraphic

سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) را در سراسر کشور فراهم کند؛ لذا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) از سوی سازمان سنجش آموزش کشور(تنها مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین‌المللی در کشور)، می توانند درخواست های خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:

۱- داشتن مجوز فعالیت آموزشی معتبر از «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت آموزش و پرورش» و … .

۲- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

۳- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:

– فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی (به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل ۵/۱ متر از هر طرف، سامانه روشنایی، سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و …).

– سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

– فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعلام فرمان‌های صوتی در فضای برگزاری آزمون کتبی.

– فضای مستقل برای مدیریت آزمون در کنار فضای برگزاری آزمون، با امکان دسترسی به اینترنت، تلفن و … .

– سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آمادهسازی و برگزاری آزمون شفاهی.

– فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.

– فضای امن برای حفظ اسناد بخشهای کتبی و شفاهی آزمون.

– داشتن امکان تأمین برق اضطراری مناسب، برای سامانه های روشنایی، صوتی، سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:

هر مؤسسه‌ای که واجد شرایط اولیه پیشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز [یکی از سازمان سنجش (مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین‌المللی در کشور) و دیگری از مؤسسه تلک (telc) آلمان (صاحب امتیاز آزمون تلک)] اقدام کند که مراحل آن به شرح زیر است:

۱ـ ارسال درخواست اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) از سوی مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.

۲ـ اعلام کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوی سازمان سنجش به مؤسسه درخواست کننده.

۳ـ اعلام کتبی موافقت مؤسسه درخواست کننده با شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارک لازم به این سازمان.

۴ـ استعلام تأیید مدارک مؤسسه درخواست کننده و نداشتن منع قانونی از مراجع ذی‌صلاح، از سوی سازمان سنجش.

۵ ـ بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست کننده از سوی نماینده ناظر سازمان سنجش.

۶ـ در صورت تأیید مدارک، فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست کننده از سوی سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعلام نتیجه (بند۴ و ۵) به مؤسسه درخواست کننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلک (telc) به دانشگاه FHM در کشور آلمان (نماینده مؤسسه تلک) معرفی میکند.

۷ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  ۴ و ۵ از سوی سازمان سنجش، مؤسسه درخواست کننده، نسبت به پی‌گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک (telc) و ارائه آن به سازمان سنجش، اقدام می‌نماید.

۸ ـ در صورت انجام مرحله ۷، تعهدنامه از سوی سازمان سنجش (تعهد به سازمان) به مؤسسه درخواست کننده برای اعلام موافقت ارسال می‌شود.

۹ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوی مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش.

۱۰ ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) در ایران اقدام می‌کند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاه‌ها (1)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*

    آواتار مهنوش مهنوش مهمان آبان 17, 1399 پاسخ