کافی نت صفر یک

استخدام صنعت آب و برق خوزستان

استخدام صنعت آب و برق خوزستان

 

آزمون جذب نیروی حجمی

شرکت برجمان ارشیا ، دنیاکاران جنوب ، تاراز منار و نظم آفرینان

مجری آزمون: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

 

از روز سه شنبه مورخ ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸
لغایت جمعه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
لغایت جمعه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸
ویرایش اطلاعات
از روز دوشنبه مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸
لغایت پنجشنبه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
 روز جمعه مورخ  ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸
زمان آزمون

 

 

آگهی جذب نیروی حجمی

 

به اطلاع می رساند : شرکتبرجمان ارشیا ، دنیاکاران جنوب ،  تاراز منار و نظم آفرینان  به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تعداد ۲۵ نفرازآقایان واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی وتخصصی(کتبی)، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت نیروی حجمی و با شرایط زیربکارگیری می نماید .

الف) شرایط عمومی:

۱-داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- دارا بودن شرایط احراز شغل و توانایی انجام کار

۵-احراز صلاحیت های عمومی به تأیید هسته گزینش

۶- داشتن کارت پایان خدمت  نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی الزامی می باشد.

-۷-  عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
 • داشتن سلامت جسمانی ، روحی و روانی
 • دارا بودن شرایط فیزیکی و جسمانی لازم ،( با تایید پزشک معتمد شرکت توزیع نیروی برق اهواز)
 • دارا بودن حداقل قد ۱۶۵سانتیمتر و حداکثر ۱۸۵سانتیمتر
 • دارا بودن شاخص توده بدنی نرمال حداقل ۱۶ وحداکثر۲۶

۱۳-دارا بودن قدرت تحرک وتوانایی جسمی لازم

 • سلامت کامل بینایی
 • نداشتن بیماری خاص ویا تصادفی که منجر به استفاده از پلاتین در اعضای بدن شده باشد.

۱۶-عدم داشتن منع قانونی جهت بکارگیری و نداشتن تعهد خدمت به دیگر سازمانها وشرکت ها

 

ب) شرایط اختصاصی:

۱-داشتن شرایط سنی و مدرک تحصیلی( حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) اعلام شده در جدول شماره ۱ 

۲-اخذ تعهد ثبتی از نفرات پذیرفته شده در آزمون مبنی بر عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت به مدت ۱۰سال .  

تبصره ۱: محل خدمت  ، شهر  اهواز ، باوی ، حمیدیه و کارون میباشد. 

تبصره ۲مدت انجام خدمت سربازی،  حداکثر به مدت ۲۴ ماه ، به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.

 

جدول شماره ۱ : عنوان  رشته شغلی ، مدرک تحصیلی و شرایط سنی مورد نیاز

توضیحات شرایط سنی مقطع تحصیلی رشته شغلی  و تعداد مورد نیاز ردیف
حداکثر ۲۴ ماهخدمت سربازی به سن اضافه می شود  (متولدین ۰۱/۰۷/۱۳۶۷ به بعد) دیپلم  کلیه گرایش ها  سیمبان ۱۵ نفر (آقا)  ۱
 (متولدین ۰۱/۰۷/۱۳۶۰ به بعد)  دیپلم  کلیه گرایش ها  راننده خودرو سنگین ۵ نفر (آقا)   ۲
 (متولدین ۰۱/۰۷/۱۳۶۸ به بعد )  دیپلم  کلیه گرایش ها حراست ۵ نفر (آقا)   ۳

 

ج ) تذکر:

۱-کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان اعم از سهمیه ها و آزاد بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد .

توضیح : مهلت ارائه اصل و تص ویر مدارک پذیرفته شدگان شامل  : مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه  وعکس ۴*۳ به تعداد ۳ عدد، مدارک اثبات بومی بودن (مطابق تذکر شــماره ۷ ) و هرگونه مدارک لازم جهت شــغل مربوطه (تذکر شـماره ۶) که در شـرایط ثبت نام قید گردیده اسـت، حداکثر ۵ روز پس از اعلام نتایج آزمون کتبی می بایسـت ارایه گردد و عدم ارائه مدارک فوق الذکر  در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد.

 • پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارد فرآیند مصاحبه می شوند.
 • مسئولیت ناشی ازعدمرعایتدقیقضوا بط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده داوطلب می با شد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، م صاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به ا شتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارایه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی ا ست، مراحل جذب داوطلب کان لم یکن تلقی و  در صورت صدور حکم بکارگیری، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
 • برای داوطلبانی که فرزند پرسنل شاغل،بازنشسته، متوفی شرکت توزیع نیروی برق اهواز می باشند ،۱۰امتیاز منظورمی شود .
 • تا سقف ۲۵% ظرفیت استخدامی به جانبازان و آزادگان فاقد شغل ، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ، همسر و فرزاندان آزادگان بالای یکسال اسارت اختصاص می یابد  .

توضیح : در صورت عدم تکمیل سهمیه بیست و پنج درصدی از موارد فوق ، باقیمانده سهمیه مذکور به خواهر و برادر شهید اختصاص می یابد .

تا سقف پنج درصد ظرفیت استخدامی به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها ) ،  همسر و فرزندا ن آنان و فرزندان  جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد  .

تبصــره : مرجع صــدور تائیدیه معتبر برای  ایثارگران (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آنها و فرزندان شــهدا ) بنیاد شــهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ارتش جمهوری اسلامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ناجا میباشد . متقاضیان میبایست تاییدیه مربوط را در روز بررسی مدارک ارائه نمایند .

 

 • برای داوطلبانیکه سابقه کار مرتبط با رشته های شغلی این آگهی را در شرکتهای توزیع دارا باشند به ازای هر سال سابقه ک ار

۲ امتیاز وحد اکثر۱۰ امتیاز منظور می گردد.

تبصره -. چنانچه داوطلب از امتیازات ردیف های۴،۵ ،۶ استفاده نماید و مستندات لازم را در زمان مقرر ارایه ننماید، قبولی وی

( با هرنمره کسب شده) کان لم یکن تلقی می گردد.و امکان ورود به فرآیند مصاحبه را نخواهند یافت .

۷- برای داوطلبان ر شته شغلی سیمبان ارائه گواهینامه فن ورز شبکه هوایی توزیع و گواهینامه رعایت ایمنی در شبکه توزیع  مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای الزامی می با شند وداوطلبان در صورت ندا شتن گواهینامه های مذکور امکان ورود به فرآیند مصاحبه را نخواهند یافت .

۸-. داوطلبان متقاضی رشته شغلی راننده بالابرداشتن گواهینامه پایه یک و گواهینامه ویژه الزامی می باشد.

 • در صورتیکه داوطلبی با مدارک بالاتر از مقطع تحصیلی اعلام شده درآگهی جذب نیرو در آزمون شرکت نماید، فقط  مدرک تحصیلی دیپلم نامبرده ملاک عمل قرار می گیرد.
 • پذیرش از داوطلبان بومی استان خوزستان می باشد.

داوطلب بومی به داوطلبی گفته میشود که دارای یکی از ویژگی های زیرباشد:

الف) محل تولد یا صدور شناسنامه ، یا محل سکونت داوطلب در استان خوزستان  باشد.

تبصره: محل سکونت داوطلب با ارایه استشهاد محلی و تایید کلانتری محل، حداقل به مدت ۱۰ سال اخیر (تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی) در یکی از شهرستان های استان خوزستان باشد.

ب ) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی , راهنمایی , دبیرستان) را بصورت متوالی یکی از شهرس تانهای استان خوزستان  طی کرده باشد (ارائه مدارک تحصیلی.)

د) داوطلب تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی حداقل چهار( ۴)سال متوالی سابقه پرداخت  حق بیمه در متوالی یکی از شهرستانهای استان خوزستان را داشته باشد.

و) پدر  یا مادر  داوطلب ، تا تاریخ برگزاری آزمون کتبی حداقل چهار( ۴)ســـال متوالی ســـابقه پرداخت حق بیمه در  یکی از شهرستانهای استان خوزستان را داشته باشد .

۱۱ -اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون  عمومی توزیع خواهد شد

۱۲-آزمون دارای نمره منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به ازای هر پاسخ غلط یک سوم   نمره منفی لحاظ می گردد  .

 

جدول شماره ۲ : مدرک مورد نیاز ،مواد آزمون و ضرایب آن ها

تعدادسوال ضریب سوالات مواد آزمون عنوان  و مقطع رشته تحصیلی عنوان رشته های شغلی
 ۱۰  ۲ اصول ومبانی ایمنی در برق  دیپلم 

 

 

      ۱-نگهبان ۲– سیمیبان

  ۳-راننده بالابر

 

 ۱۰  ۲ آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری
 ۱۰  ۲ معارف اسلامی
   ۲ اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی
 ۱۰  ۳ هوش و استعداد تحصیلی
 ۱۰  ۱ زبان عمومی
 ۱۰  ۲ آشنایی مقدماتی کار با کامپیوتر
 ۱۰  ۲ اصول مقدماتی حفاظت و حراست 

 

 • داوطلبان پس از مطالعه دقیق شــرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز ســه شــنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵لغایت ساعت۲۴روز جمعه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ ازطریق سایتkwphc.ir در آزمون ثبت نام نمایند.
 • زمان ویرایش اطلاعات: ویرایش اطلاعات از روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ انجام خواهد گرفت.

توجه:داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشند بعد از ثبت اطلاعات، بلافاصله مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه نمایید تا از وضعیت تایید اطلاعات خود توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و در صورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد شد که داوطلب موظف است در اولین فرصت، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید .

 • هزینه ثبت نام شرکت در آزمون ۷۵۰,۰۰۰ ریال می باشد که داوطلبان از طریق درگاه اینترنتی، پس از تکـمیل فرم ثبت نام پرداخت می نمایند .داوطلبان می بایست پس از قبولی در آزمون کتبی جهت شرکت در فرآیند مصاحبه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال پرداخت نمایند.

۴-پـس از ثـبـت نـام و پـرداخـت  هـزیـن ـه،در صــــورت انصــــراف  وجـه واریـزی مســــتـرد نـمـی گـردد         

۵ -پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضــروری اســت کلیه داوطلبان این کد را یادداشــت نموده و در حفظ آن دقت  نمایند

۶به داوطلبان توصیه می شود که شخصا” اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی ،آگهی جذب نیروی حجمی ، راهنما، نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز را دقیقا” مطالعه نموده و فایل رایانه ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بند ” ۶” راهنما و نحوه ثبت نام قبلا” آمـاده نمـایند. ضمناً پیگیری مـراحل بـعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد

 

۷ داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرآیند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روز های آخر موکول ننمایند. و در صـورت وجـود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارسالی و یا سایر موارد اصـلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطلاعات اطمینان حاصل نماید .

توجه : آن دسته از داوطلبانی که فرم ثبت نام را تکمیل می نمایند ولی پرداخت الکترونیکی آنها با مشکل مواجه ش ده و موفق به دریافت کد رهگیری نمی شــوند بااســتفاده از لینک “پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام” نســبت به پرداخت هزینه ثبت نام ودریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

راهنما و نحوه ثبت نام:

۱از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید .۲- هنگام درج اطلاعات، کلیدCaps Lockصفحه کلید خاموش باشد.

۳- از زدن کلید (Enter)در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله (Space)استفاده نمایید .۴- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است. ۵- کد ملی خود را به صورت کامل ( با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید .۶- برای ال صاق عکس، از فایل ا سکن شده عکس پر سنلی ۴×۳ (تمام رخ ،زمینه روشن و جدید) ، با فرمتjpg و با حجم حداکثر۴۰ کیلوبایت استفاده نمایید. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود. ۷- پس از تکمیل نمودن اطلاعات،  شماره رهگیری ثبت نام ارائه شده را یاددا شت نمایید .ضمناً  امکان چاپ اطلاعات وجود دارد.۸- فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و با ۵ رقم می باشد را به دلخواه تکمیل نموده وآن را به دقت یادداشـت کرده یابه خاطر بسـپارید. در صـورت فراموش کردن کد رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شمار ه شناسنامه می توانید کد رهگیری خود را بازیابی نمایید، لذا تا پایان مراحل آزمون از این شـماره کاملاً مراقبت نمایید. ۹- پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شـدن آن، به منظور ثبت دقیق اطلاعات از دکمه خروج استفاده نمایید

ه) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان  و محل برگزاری آزمون:

 • زمان برگزاری آزمون ، ســـاعت ۹ صــبح روز جمعه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۸ و زمان توزیع کارت ورود به جلســـه آزمون به صــورت اینترنتی از روزدو شــنبه مورخ  ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ لغایت روز پنج شــنبه مورخ  ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ از طریق وب ســایت (kwphc.ir) انجام می گردد.
 • محل برگزاری آزمون : در کارت ورود به جلسه مشخص می گردد موارد قابل توجه:

توجه۱:  درصــورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رســانی لازم از طر یق پایگاه اینتر نتی (www.kwphc.ir) به عمل خواهدآمد.

توجه ۲- همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی است.

توجه ۳-اعلام نتایج قبول شدگان ۳  برابر ظرفیت نیز از طریق وب سایت(www.kwphc.ir) اعلام خواهد شد.

 

توجه - با توجه به اینکه صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطلاعاتی است که داوطلب در هنگام ثبت نام وارد می نماید. لذا مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام و اصل مدارکی  که در مراحل بعدی می بایست ارایه نماید  بر عهده داوطلب می باشد. و در صورت مغایرت، قبولی داوطلب در آزمون کتبی لغو و امکان حضور در مراحل بعدی را ندارد .

توجه ۵- مجتمع عالی آموزشـی و پژوهشـی صـنعت آب و برق خوزسـتان صـرفا ”  مجری آزمون میباشـد و تعهدی در قبال پاسخگویی جذب و استخدام داوطلبین ندارد.

 

چگونگی توزیع نمرات:

 • پذیرفته شدگان آزمون کتبی ۳برابر ظرفیت اعلام نیاز می باشد.
 • قبولی درآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمیبا شد بلکه قبولی نهایی پس از پذیرش در آزمون کتبی و ک سب حد ن صاب نمره م صاحبه و انجام مراحل بعدی شامل گزینش، معاینات پز شکی و اخذ عدم سوء پی شینــــه از مراکز ذیصـلاح و تایید پزشک معتمد شرکت توزیع نیروی برق اهوازجهت سلامت جسمانی میباشـد.
 • حد نصـاب قبولی در آزمون کتبی با احتسـاب مجموع نمرات مواد آزمون و امتیازات مندرج در بندهای ج ، ۵۰ از ۱۰۰ می باشد.
 • -.فرآیند آزمون جذب نیروی حجمی مشتمل بر نمره آزمون کتبی و مصاحبه می باشد که نمره نهایی آزمون از مجموع ۴۰% نمره آزمون کتبی و ۶۰% نمره مصاحبه محاسبه می گردد.

در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره تلفن  ۳۳۳۴۷۲۴۸۰۶۱ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجری آزمون در وقت اداری تماس حاصل نمایند.

 

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*

کافی نت صفر یک ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید