کافی نت صفر یک

استخدام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

زمانبندی و مدارک مورد نیاز جهت آزمون استخدامی شرکت «کود شیمیایی اوره لردگان»

جدول زمانبندی آزمون
ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
ویرایش اطلاعات ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغایت خ&استخدام شرکت کود شیمیایی *۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
برگزاری آزمون کتبی ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

yektanet.com
آگهی و دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت «کود شیمیایی اوره لردگان»

آگهی و دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکت »کود شیمیایی اوره لردگان«

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واقع در استان چهارمحال بختیاری در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط (مرد) و بومی شهرستانهای لردگان و خانمیرزا، بر اساس جدول ذیل، نیروی انسانی مورد نیاز

خود را پس از کسب موفقیت در آزمونهای کتبی ،روانشناسی، مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

تاریخ های مهم
۰۸/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری
۱۹/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ ویرایش اطلاعات
۲۱/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ برگزاری آزمون کتبی

* ساعت و مکان برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت اعلام میگردد.

الف – جدول نیروی انسانی مورد نیاز

تعداد مورد نیاز معدل جنسیت رشتههای تحصیلی مورد پذیرش مقطع تحصیلی مورد پذیرش رشته شغلی ردیف
۲۴ ۱۴ مرد مهندسی شیمی (کلیه گرایشها به استثنای؛ صنایع غذایی، بیوتکنولوژی ،محیط زیست، زیست پزشکی، داروسازی ،صنایع شیمی معدنی)
مهندسی پلیمر (کلیه گرایشها)

کارشناسی

نوبتکار ارشد

بهرهبرداری

۱
۲۸ ۱۴ مرد شیمی ،صنایع شیمیایی و پتروشیمی ،مکانیک، برق ،الکترونیک فوق دیپلم
نوبتکار بهرهبرداری

۲
۱۱
۱۵

مرد ایمنی و آتشنشانی، تجربی، ریاضی و
دیپلم کار دانش و فنی مرتبط با رشتههای مکانیک، برق و ابزاردقیق (لیست پیوست)

دیپلم آتش نشان ۳

تبصره ۱: برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاههای صنعتی شریف/ صنعتی امیرکبیر/ علم و صنعت/ تهران/ صنعتی اصفهان/ صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ تربیت مدرس/ شهید بهشتی/ فردوسی مشهد/ شیراز/ تبریز و نفت یک نمره تقلیل در حداقل معدل کل، مورد پذیرش میباشد.

ب- شرایط عمومی و اختصاصی :

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بومی شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و توابع آنها بر اساس احراز حداقل یکی از شرایط ذیل:
۱-۴) محل تولد

۲-۴) محل صدور شناسنامه

۳-۴) محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم

تبصره ۱: ملاک شناسایی شهرستانهای لردگان و خانمیرزا بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور میباشد.

دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی غیر پزشکی
تبصره ۲: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ (اولین روز ثبت نام) باشد.

دارا بودن حداکثر ۳۰ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم؛ حداکثر ۳۲ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و حداکثر ۳۴ سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ تا قبل از تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ (اولین روز ثبت نام).
تبصره۳: حداکثر سن اعلام شده، برای تمامی مقاطع تحصیلی با احتساب خدمت نظام وظیفه منظور گردیده است.

دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه متقاضیان مقاطع کارشناسی و کاردانی (بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی) و مدرک دیپلم کامل متوسطه برای متقاضیان مقطع تحصیلی دیپلم.
تبصره ۴: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان میبایست قبل از تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ ( اولین روز ثبت نام) باشد.

تبصره ۵: مدرک تحصیلی زمان ثبت نام ملاک استخدام خواهد بود و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعدیل مدارک تحصیلی کارکنان در طول دوران خدمت ندارد.

تبصره ۶: دانشنامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور بایستی به تایید وزارت علوم رسیده باشد.

عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری.
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ج- سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران:

خانواده شهدا و ایثارگران در کلیه رشتههای شغلی به شرح زیر از سهمیه ویژه برخوردار خواهند شد:

۲۵%( بیســت و پنج درصــد) از ظرفیت اســتخدامی به خانوادههای شــاهد، جانبازان و آزادگان، همســر و فرزندان شــهدا و جانبازان ۲۵٪ و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تخصیص مییابد.
۵٪ (پنج درصد) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبههها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵٪ و آزادگان کمتر از یکسال اسارت تخصیص مییابد.
تبصره ۱: جهت استفاده از امتیاز تخصیص داده شده برای خانوادههای شهدا و ایثارگران ارائه کد ایثارگری و یا تأییدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی است.

تبصره ۲: جهت استفاده از سهمیه برای رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبههها، ارایه مدرک معتبر از سازمانها و نهادهای ذیربط مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح در سطح شهرستان الزامی میباشد.

د- مراحل آزمون:

این آزمون در دو مرحله برای رشته شغلی بهرهبرداری و در سه مرحله برای رشته شغلی آتشنشان برگزار خواهد شد. در مرحله اول شرکتکنندگان ازطریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی مورد سنجش قرار میگیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، جهت رشته شغلی بهرهبرداری ۵/۲ برابر ظرفیت استخدامی و جهت رشته شغلی آتشنشان ۳ برابر ظرفیت استخدامی به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصی و روانشناسی دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب با ظرفیت استخدامی ،حائزین بالاترین نمرات جهت انجام مراحل بعدی دعوت خواهند شد.
در آزمون کتبی به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سوالهای عمومی و اختصاصی داده خواهد شد.
۳-کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای میباشد. ضمناً به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

نمره کل کتبی آزمون بر اساس ۵۰٪ نمره آزمون عمومی و ۵۰٪ نمره آزمون اختصاصی محاسبه میگردد.
از متقاضیان رشته شغلی آتشنشان، علاوه بر آزمونهای کتبی (عمومی، تخصصی)، روانشناسی و مصاحبه تخصصی؛ آزمون آمادگی جسمانی نیز به عمل خواهد آمد و پذیرش متقاضیان منوط به کسب حداقل امتیاز آمادگی جسمانی میباشد.
محاسبه نمره نهایی با درنظر گرفتن ضریب ۶۰ درصد برای مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب ۴۰ درصد برای مرحله مصاحبه تخصصی و روانشناسی صورت میپذیرد.

ه. مواد آزمون:

۱– مواد آزمون کتبی عمومی برای کلیه رشتههای شغلی (متناسب با سطح مقاطع تحصیلی به صورت جداگانه) به شرح زیر میباشد:

مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات (ICDL) …………….ضریب یک
زبان و ادبیات فارسی…………………………………………………….. ضریب یک
زبان انگلیسی عمومی……………………………………………………. ضریب یک
هوش و توانمندیهای ذهنی…………………………………………..ضریب یک

۲– مواد آزمون کتبی تخصصی

مواد آزمون کتبی تخصصی براساس رشتههای شغلی مورد پذیرش به شرح جدول ذیل میباشد:

مواد آزمون رشته شغلی
انتقال حرارت۱و۲ ، انتقال جرم و عملیات واحد ۱و۲، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، کنترل فرایندها، سینتیک و طراحی راکتور. نوبتکار ارشد
بهرهبرداری

شیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی عمومی. نوبتکار بهره برداری
آئیننامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها، ریاضی و آمار مقدماتی. آتشنشان

* تمامی دروس تخصصی دارای ضریب یک میباشند.

و- مراحل ثبت نام:

مراجعه به وب سایت آزمون به نشانی: autazmoon.ir
تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
ارسال عکس ۴×۳ پرسنلی با زمینه سفید یا روشن.
تذکر۱ : عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات یا کلاه گیس باشد.

تذکر۲ : عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن ،داوطلب میبایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید.

ارسال تصویر تمام صفحات شناسنامه.
ارسال تصویر کارت ملی.
ارسال تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی غیر پزشکی.
ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
ز – نحوه پرداخت وجه ثبت نام:

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند از روز ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ساعت ۲۴ روز ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.autazmoon.ir مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی و واریز آنلاین مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ (سیصد هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیری و پرینت از اطلاعات ثبت نام خود اقدام نمایند.

نکات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری آزمون:

۱-زمان دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه از وب سایت مذکور از روز ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ لغایت ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ میباشد.

ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت و از طریق سامانه فوق الذکر اعلام میگردد.
جهت جلوگیری از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، اسکن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اینترنتی) و ۲cvv کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
ثبت نام زمانی تکمیل میشود که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی میباشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
تذکر: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافینت و یا از طریق شخص ثالث انجام میدهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت در آزمون اختلال جدی به وجود میآید. لذا مقتضی است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمینان حاصل نمایید.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری میباشد.
داوطلبان میبایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل ،سهمیه ایثارگری ،شماره داوطلبی، شماره صندلی، ساعت و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.
به مدارک ناقص، مبهم، مخدوش یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرات مهم:

۱-ثبت نام متقاضیان صرفًاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمیباشد.

۲-به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت ثبت نامی به نشانی autazmoon.ir انجام خواهد شد.
جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناسی و معاینات پزشکی طب صنعتی و برای متقاضیان رشته شغلی آتشنشان، آزمون آمادگی جسمانی میباشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق شرایط لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
پذیرفتهشدگان مکلف هستند، از تاریخی که شرکت اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی و صنعتی به عنوان کارآموز در منطقه ماهشهر حضور داشته باشند.
مدت زمان کارآموزی حداقل ۳ ماه خواهد بود، در طول دوره کارآموزی ،کارآموزان از امکانات خوابگاهی به صورت مجردی بهرهمند خواهند شد.
کارآموزان در مدت زمان کارآموزی از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورایعالی کار و مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار میباشند.
تبصره ۱: در مدت کارآموزی هیچ گونه مزایایی اعم از حق ماموریت، حق جذب و مزایای جغرافیایی محل کارآموزی پرداخت نمیگردد .

محل کار کلیه پذیرفته شدگان بعد از گذارندن موفقیتآمیز دوران کارآموزی در محل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان واقع در استان چهارمحال بختیاری، شهر لردگان خواهد بود.
برنامهکاری تمامی نیروها بصورت ساکن – شاغل میباشد و شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تهیه مسکن و ارایه تسهیلات ودیعه مسکن نخواهد داشت.
قرارداد کار پس از جذب واجدین شرایط، صرفًاً در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
۱۱-پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مراحل جذب نیرو مکلف هستند، تعهد کتبی مبنی بر پنج سال خدمت در شرکت (به شرط تمدید قرارداد سالانه) ارایه نمایند. لازم به ذکر است اشتغال به کار پذیرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.

با توجه به اینکه اصالت مدارک ارائه شده توسط شرکت استعلام خواهد شد، چنانچه در هر مرحله از رسیدگی، عدم صحت و اعتبار مدارک ارائه شده، برای شرکت محرز گردد، در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شرکت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.
دریافت مدارک مورد درخواست شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی به منزله پذیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد و شرکت نسبت به انتخاب نیروهای مورد نیاز خود با توجه به شرایط اعلام شده مختار خواهد بود.
متقاضیان میتوانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ عصر در روزهای غیر تعطیل با شماره تلفنهای۲۳۴۱۵۴۱- ۰۶۱۵ تماس حاصل فرمایند و یا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی mahchpe@aut.ac.ir ارسال نمایند.

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*

کافی نت صفر یک ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید