ارائه تمامی خدمات کافی نت به صورت آنلاین

با بیش از 5 سال سابقه حرفه ایی در اینترنت

آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت ابلاغ شد

چکیده کوتاه مطلب

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ابلاغیه مورخ نهم اردیبهشت ماه ۹۹، آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را مصوب کرد که متن کامل آن بدین شرحج است: بسمه‌تعالي “آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت” شورایعالی بورس و اوراق بهادار در جلسات مورخ 15/02/1399، […]

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ابلاغیه مورخ نهم اردیبهشت ماه ۹۹، آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را مصوب کرد که متن کامل آن بدین شرحج است:

بسمه‌تعالي

“آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت

شورایعالی بورس و اوراق بهادار در جلسات مورخ 15/02/1399، 23/02/1399، 30/02/1399، 06/03/1399، 03/04/1399، 23/04/1399 و 04/05/1399 در اجرای ابلاغیه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف‌ شده در ماده‌ يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در صورت كاربرد، با همان مفاهيم در اين آیین نامه به‌كار رفته‌اند. ساير اصطلاحات و واژه‌هاي به‌كار رفته در اين آیین نامه به شرح زير تعريف مي‌شوند:

 1. – دارندگان سهام عدالت: افرادی هستند که مطابق ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول دریافت سهام عدالت شده‌اند.
 2. – سامانه سهام عدالت: سامانه الکترونیکی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور ثبت برخی اطلاعات دارندگان سهام عدالت از جمله شماره شبا، مشاهده صورتحساب و انتخاب روش سهامداری مستقیم طراحی و مدیریت می‌گردد.
 3. – شرکت­های سرمایه پذیر: منظور شرکت‌های موضوع ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشدکه بخشی از سهام آنها در قالب طرح توزیع سهام عدالت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار گردیده است.
 4. – سبد سهام عدالت: درصدی از سهام کلیه شرکت­های سرمایه پذیر مشمول واگذاری به دارندگان سهام عدالت است.
 5. – شرکت‌های غیر بورسی: منظور شرکت‌هایی از سبد سهام عدالت است که در بورس اوراق بهادار تهران یا بازارهای فرابورس ایران پذیرش نشده و سهام آنها قابل معامله نباشد.
 6. – سهامدار شرکت­های سرمایه­پذیر: دارندگان سهام عدالت می­باشندکه قصد سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر فهرست شده در یکی از بورس­ها را دارند.
 7. – ابلاغیه مقام معظم رهبری : منظور ابلاغیه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری میباشد.
 8. – شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني: منظور شرکت‌های سرمایه گذاری می­باشند که به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده­اند.
 9. – شرکت‌های تعاونی شهرستانی : منظور شرکت‌های تعاونی است که به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده­اند.
 10. – بورس ها : منظور بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.
 11. – مقررات: منظور كلية مصوبات هيأت وزيران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن است.
 12. – وراث متوفیان تعیین تکلیف شده: افرادی هستند که به منظور انتقال سهام متوفی به وراث قانونی آنان در دفاتر پیشخوان دولت حاضر شده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفی به وراث قانونی اقدام نموده‌اند.
 13. – كانون: كانون تشكل خودانتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی كه طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارندفعالیت مینماید.

ماده2-اشخاص در قید حیات ووراث متوفیان تعیین تکلیف شده، دارنده سهام عدالت محسوب می‌شوند. فهرست نهایی این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام خواهد شد.

تبصره 1- آن دسته از دارندگان سهام عدالت که برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ تائیدیه از طریق این سامانه اقدام نکرده‌اند، حداکثر ظرف 45 روز پس از تصویب این آیین نامه فرصت دارند با مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود واخذ تائیدیه اقدام نمایند.

تبصره 2- همزمان با آزادسازی سهام عدالت از طریق سامانه مربوطه، سامانه متوفیان (انتقال سهام آنها به وراث قانونی توسط دفاتر پیشخوان دولت) متوقف می‌گردد و پس از پایان فرایند آزادسازی سهام مذکور سامانه فوق مجددا شروع به کار می­نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاعات کلی هدارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را جهت ساماندهی در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد. به منظور انجام اقدامات لازم درخصوص تعیین تکلیف و انتقال سهام متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها، سازمان خصوصی‌سازی موظف است در مدت زمان مقرر شده از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال «نرم افزار مشاهده و بررسی ثبت وراث» و کلیه اطلاعات و زیرساخت­های فنی مرتبط با آن به شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.

تبصره 3- سهام عدالت بعنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 01/05/1399 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.

تبصره 4-شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است پس از اجرای مفاد تبصره2 این ماده به منظوراحراز اصالت مفاد گواهی حصر وراثت قطعیت یافته صادره از سوی دادگاه­ها نسبت به برقراری ارتباط مکانیزه با قوه قضائیه اقدام و نسبت به احراز هویت و اصالت وراث قانونی و سهم الارث آنها اطمینان کسب نموده و سهام مشمولین را به وراث منتقل نمایند.

ماده 3-سهام کلیه شرکت­های سرمایه پذیرفهرست شده در یکی از بورس­ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب دارندگان نهایی سهام عدالت به انضمام لیست آنها(فهرست نهایی سهامداران سهام عدالت شامل مشخصات سجلی، شمارۀ ملی،شماره شبا و شماره تلفن همراه)تعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به منظور انجام تکاليف قيد شده در مواد (4)، (5) و(6) این آیین نامه تعیین، تخصیص، منتقل و نسخه‌ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال گردد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند صورتهای مالی خود را متناسب با تغییرات صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ملی کشور اصلاح نمایند.

تبصره1- به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده‌اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند براي سرمایه‌گذاری در سهام (که بعنوان دارايي جاري طبقه بندي مي‌شوند) از روش حسابداري خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهاي لازم را براساس استانداردهاي حسابداري در صورتهاي مالي انجام دهند. سودهاي تحقق نيافته ناشي از بکارگيري روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهاي حسابداري مشمول مالیات نخواهد نمود.

۲ مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس
کلیک کن

تبصره 2-سازمان خصوصی‌سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تأسیس شرکت هلدینگ موضوع ماده 4، سهام شرکت­های غیربورسی موجود در «سبد سهام عدالت» رابه شرکت هلدینگ انتقال دهد.

ماده 4- به منظور مدیریت سهام شرکت­های غیربورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج در یکی از بورس ها فاقد اعتبار است. 5 نفر خبره مالی به عنوان موسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده وجهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌گردند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ 50 میلیاردریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه­ها در سال اول فعالیت اقدام نماید.شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.

تبصره 1-هیأت مدیره شرکت هلدینگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به هر دارنده سهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده به سرمایه ثبت شده شرکتهای سرمایه پذیر در تاریخ 01/04/1399 – و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصی‌سازی معرفی میشوند، اقدام نماید.

تبصره 2- کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی – بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری استانی تا متراژ 250 متر و مبلغ حداکثر 5 میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف 5 میلیون ریال و مطالبات شرکتهای تعاونی شهرستانی باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانونی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، از طریق تنظیم صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی مرتبط و با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.

تبصره 3- هیئت مدیره شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند نسبت به انجام اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع در پذیرش و درج شرکت در بورسها اقدام نمایند.

تبصره4-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، شرکت هلدینگ را ثبت و افزایش سرمایه شرکت مزبور را پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی ثبت نماید.

ماده 5-کلیه دارندگان سهام عدالت مطابق با ابلاغیه مقام معظم رهبری سهامدار شرکت­های سرمایه­گذاری استانی هستند، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که قصد سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیررا دارند می­توانندحداکثر ظرف مدت51 روزاز تاریخ ابلاغیه مقام معظم رهبری، نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر در سامانه سهام عدالت اقدام مینمایند.

تبصره 1-سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم از طریق سامانه سهام عدالت، درخواست دارندگان سهام عدالت را نسبت به تمایل آنها جهت انتخاب رویه مالکیت سهام عدالت به سهولت اخذ نماید.

تبصره 2- به آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر» را انتخاب نموده اند، سهام شرکت­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس ها براساس تبصره 3 اين ماده مستقيماً تخصیص داده می­شود.

تبصره3-پس از تکمیل«فرم سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر» توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلفاست حداکثر ظرف 14 روز، سهام شرکت­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس­ها را پس از ارسال اطلاعات مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی از مالکیت شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی به مالکیت دارندگان سهام عدالت منتقل نماید و پس از شناسايي اوليه آنها، گواهی الکترونیکی سهام برای دارندگان سهام عدالت صادر و در اختیار آنها قرار دهد. سازمان خصوصي‌سازي مکلف است اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف 2 روز کاري به شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه ارسال نمايد.

تبصره4-امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که « سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر» را انتخاب نموده اند، بهصورت تدریجی طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مطابق برنامه زمانبندی اعلامی طی مدت ۱ سال و پس از آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

ماده 6- شرکت­های سرمایه­گذاری استانی مکلف‌اند ظرف حداکثر یک ماه پس از گذشت مدت زمان مندرج در ماده(5) در خصوص باقیمانده سهام شرکت­های سرمایه­پذیر فهرست شده در یکی از بورس­ها موجود در پرتفوی شرکت سرمایه­گذاری استانی نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام نمایند. این افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز 01/04/1399وپس از دریافت اطلاعات لازم از سازمان خصوصی‌سازی ، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از محل سهام واگذار شده به این شرکت­ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان (در زمان ثبت نام اولیه سهام عدالت) که سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر را انتخاب ننموده اند،می‌باشد.

تبصره 1- سازمان خصوصی سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولینی که تا تاریخ 29/03/1399 روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند، باقیمانده سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌پذیر را بر اساس تعداد مشمولینی که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده­اند به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت­های سرمایه‌پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت ها به قیمت پایانی روز 01/04/1399 (مطالبات ایجاد شده) سرمایه آنها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت­های سرمایه­گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نماید. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است رأساً بر اساس اطلاعات ارسالی سازمان خصوصی سازی نسبت به ثبت سرمایه ودرج اطلاعات تعداد سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی و نیز تعداد سهام تخصیص یافته به هر مشمول در هر استان که در روش غیر مستقیم باقی مانده اند، در پایگاه داده خود اقدام نماید.

تبصره 2– سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر، در خصوص افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری استانی صرفا با اعلام ترازنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی برمبنای قیمت پایانی معاملاتی روز 01/04/1399، توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به افزایش سرمایه شرکتهای صدرالاشاره اقدام نماید.

🔴طرح جدید پیش فروش محصول تارا ایران خودرو شهریور ماه ۱۴۰۰
کلیک کن

تبصره 3- با توجه به لزوم تسریع در پذیرش و درج شرکت­های سرمایه گذاری استانی، افزایش سرمایه شرکت­های سرمایه گذاری استانیاز تشریفات و ترتیبات تغییرات در سرمایه شرکت به جز تشریفات مربوط به دعوت و برگزاری توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص این ماده و تبصره 1 ماده 4 مستثنی گردید.

تبصره4-شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند حداکثر ظرف 2 ماه پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این ماده نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظورتصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام نمایند.

تبصره 5- هیأت مدیره شرکت­های سرمایه­گذاری استانی به وسیله مجمع عمومی عادی متشکل از سهامداران هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی که مجمع آن به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، از بین اشخاص واجد صلاحیت حرفه­ای براساس اساسنامه شرکت و دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه­ای مدیران نهادهای مالی مصوب شورای عالی بورس انتخاب خواهند شد. جهت رعایت حقوق سهامداران در انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدت زمان رأی­گیری در مجمع الکترونیک، سه تا شش روز خواهد بود. حسابرس و بازرس قانونی شرکت­های سرمایه­گذاری استانی از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ( طبقه الف و ب ) انتخاب خواهند شد و اطلاعات شرکت­های سرمایه­گذاری استانی با توجه به پذیرش در بورس­ها براساس دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، افشا خواهد گردید.

تبصره 6- مجامع الکترونیکی شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت هلدینگ مطابق دستورالعمل­های نحوۀ حضور و اعمال حق رأي به صورت الكترونيكي در مجامع عمومي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارمصوب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

تبصره 7 -دارندگان سهام عدالت می‌توانند برای مشارکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت دهند. حضور وکیل در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و هلدینگ با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

تبصره 8-سازمان خصوصي‌سازي مکلف است پس از انجام تکاليف ذکر شده در این ماده توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، حداکثر ظرف 15 روز نسبت به رفع توثيق سهام مشمول واگذاري مربوطه اقدام نمايد. هرگونه تغيير در ترکيب سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير موجود در سبد دارايي‌هاي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از قابل معامله شدن سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در يکي از بورس‌هاي اوراق بهادار، ممنوع است.

ماده7-شرکت های سرمایه­گذاری استانی مکلف اند حداکثر ظرف یکماه پس از انجام اقدامات ذکر شده در ماده(6)، نسبت به تهيه مدارک و آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده به منظور پذیرش در یکی از بورس ها اقدام نمایند.شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلف به تسريع فرآيند پذيرش شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در يکي از بورس‌هاي اوراق بهادار هستند بطوريکه حداکثر يک ماه پس از تکميل مدارک و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده،نسبت به امکان معامله سهام شرکت‌هاي مذکور در يکي ازبازارهاي خود تعيين تکليف نمايند. در صورت عدم ارایه مدارک فوق الذکر تا فراهم شدن شرایط لازم، فرابورس ایران می تواند پس از دریافت آخرین صورتهای مالی حسابرسی نشده، نسبت به درج سهام این شرکتها در بازار پایه توافقی فرابورس اقدام نماید.

تبصره- اساسنامه شرکت هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نحوه بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت­های مزبورمطابق مقررات بازار سرمایه می‌باشد.

ماده8-شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجاز هستند پس از شناسایی پروژه‌های سودآوربه سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف از قبیل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و زمین و ساختمان اقدام نمایند و به منظور تامین مالی، می‌توانند تا میزان 30 درصد تعداد سهام هر يک ازشرکت‌هاي سرمايه‌پذير فهرست شده در يکي از بورس‌هادر مالکیت خودرا براساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فروش رسانده یا از سایر روشهای تامین مالی نظیر صندوق سرمایه گذاری تامین مالی اقدام نمایند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های قبلی، با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان تخصیص بیش از نصاب 30 درصد فوق‌الذکر به پروژه‌های سودآور وجود خواهد داشت.

تبصره 1- هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی مکلف است حداکثر 10 واحد درصد از 30 درصد (یک سوم) فوق را در یک صندوق پروژه سرمایه­گذاری نمایند.

تبصره 2- افزایش میزان سرمایه­گذاری در هر صندوق پروژه (موضوع تبصره 1) تا میزان 50 درصد مصوب، با ارائه دلایل مبنی بر علت افزایش پیش آمده نسبت به طرح اولیه با موافقت مجمع عمومی عادی و در صورت افزایش بیش از مبلغ مذکور منوط به موافقت شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.

ماده 9- معامله سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني صرفا از طريق یکی از بورس ها و مطابق ساز و کار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

تبصره-سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني پس از قابليت معامله در يکي از بورس‌ها، مطابق برنامه زمانبندی طي مدت یک سال طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان معامله خواهد داشت و پس از آن بدون محدودیت امکان انجام معامله وجود خواهد داشت.

ماده10- در راستای صیانت از دارایی­های مشمولین در شرکت­های سرمایه­گذاری استانی و اعمال حق رای در شرکت­های سرمایه­پذیر، از ظرفیت کانون شرکت­های سرمایه­گذاری استانی استفاده خواهد شد.

تبصره 1- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بعنوان عضو کانون، حق رأی ناشی از سهام شرکت سرمایه گذاری استانی در شرکت سرمایه پذیر، را به کانون منتقل نموده و بنابراین کانون حق دارد از جانب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجامع عمومی شرکت­های سرمایه­پذیر، حضور یافته و رأی می­دهد. در صورتی­که موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه­پذیر طرح گردد و یک یا چند شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای تصدی سمت عضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه­پذیر نامزد شده باشند، کانون در اعمال این اختیار موظف است به شرکت یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نامزده شده رأی دهد. در صورتی­که شرکت یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نامزد شده، به عضویت هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه­پذیر انتخاب شوند، حق تعیین نماینده یا نمایندگان شرکت یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای شرکت در هیأت مدیرۀ شرکت­های سرمایه­پذیر، صرفاً در اختیار کانون است. حقوق مندرج در این تبصره با عضویت شرکت سرمایه‌گذاری استانی در کانون، از وی سلب و به کانون منتقل شده و بدون تغییر اساسنامه قابل برگشت نیست.

ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی در موافقت با آزادسازی سهام عدالت
کلیک کن

تبصره 2- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به مدت پنج سال،حق رأی ناشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت سرمایه پذیربه کانون منتقل می‌گردد و پس از مدت مذکور تغییر براساس درخواست و حضور حداقل 75 درصد اعضا کانون در مجمع و موافقت حداقل 67درصد حاضرین و موافقت شورای عالی بورس امکان پذیر می باشد.

ماده11- خودداری شرکت­های سرمایه­گذاری استانی، شرکت هلدینگ و مديران آنها از اجرای تکالیف تعیین شده برای آنها،درحکم تصرف غیر قانونی ، اهمال و تضییع اموال و وجوه عمومی محسوب می­شودو سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف استنسبت به سلب صلاحیت مدیران آنها اقدام نماید. هچنین تصدی مدیران سلب صلاحیت شده یا عدم تایید صلاحیت شده در حکم تصرف غیر قانونی،اهمال و تضییع اموال و وجوه عمومی محسوب می­شود.در این صورت باید مطابق قانون تجارت نسبت به برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب مدیران اقدام شود.

ماده12- هرگونهنقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (3)،(4) و (5) ونقل و انتقال دارایی از/ به صندوق سرمایه­گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ وشرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موضوع مواد (4) و(6)این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد.

ماده13- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است پاره سهم‌های احتمالی که در اثر انتقال سهام شرکتها به دارندگان سهم عدالت ایجاد می‌گردد را با درنظر گرفتن شرایط بازار به صورت تدریجی به فروش رسانده و همراه با سود تقسیمی متناسباً به حساب هریک از دارندگان سهام عدالت واریز نماید.

ماده14- سازمان خصوصی سازی مکلف است به منظور جبران خدمات ارائه شده توسط تعاوني‌هاي شهرستانی سهام عدالت به طرح توزیع سهام عدالت به استناد گزارش حسابرسی ویژه شرکت­های تعاونی مذکور تا پایان سال 1398 که حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان حسابرسي ارائه می‌شود نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی جهت تسویهاز محل سود سهام عدالت سنوات گذشته اقدام نماید.

تبصره-شرکت­های تعاونی سهام عدالت شهرستانی می‌توانند مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمايه، ضمن عقد قرارداد با کارگزاران تحت کنترل بانک­های دولتی و سایر کارگزاران به اخذ مجوز نمایندگی از بورس مربوطه اقدام نمایند و امور مربوط به شناسایی اولیه و کامل مشتریان، احراز هویت و دریافت سفارش معاملات دارندگان سهام عدالت به عنوان نمایندگان شرکت‌های کارگزاری مزبور انجام دهند.

ماده 15- بانک مرکزی موظف است در راستای تسهیل و تسریع در امور تسویه وجوه معاملات بورس­های کشور، امکان دریافت فایل تسویه از شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را در سامانه تسویه ناخالص آنی وجوه مربوط به اتاق تسویه بین بانک­ها برای آن شرکت فراهم سازد.

ماده 16-شرکت‌های کارگزاری مکلف‌اند، سفارش‌های فروش دارندگان سهام عدالت را دریافت و به صورت تجمیع شده به سامانه معاملاتی بورس ارسال نمایند. این قابلیت در خصوص سفارش­های به قیمت باز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 1: شرکت‌های کارگزاری مکلف‌اند علاوه برافزایش شعب خود در شهرستان­ها، خدمات لازم برای دارندگان سهام عدالت را به صورت الکترونیکی نیز ارائه دهند.

تبصره 2: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مکلف‌اند زیرساخت لازم برای اجرای این ماده را فراهم ودر اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار دهند.

ماده 17-آن دسته از دارندگان سهام عدالت که دارای شماره شبای معتبر و مورد تایید بوده و در یکی از شعب بانکهای کشور احراز هویت شده اند و نیز شماره تلفن همراه به نام خود را ارائه نمایند نیاز به احراز هویت مجدد در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای دریافت خدمات پایه ندارند.

ماده 18-کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع‌های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت ، مراجع مالیاتی، بیمه، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند مکلف‌اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فنآوری قوه قضائیه یا مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند.

ماده 19- وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی­های مالی متعلق به مشتریان کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانها دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار که در حساب­های متعلق به نهادهای مذکور در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداری می­گردد در قبال تعهدات آنها قابل توقیف نبوده و در صورت توقیف حسابها و دارایی­های هر یک از کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانان، وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی­های مشتریان به تقاضای هر مشتری به آنان مسترد و یا به نهاد مالی دیگری منتقل می­شود.همچنین در صورت انحلال، توقف یا ورشکستگی هر یک از کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانان وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی­های مالی مشتریان آنها که در حساب­های نهادهای مالی مذکور و به نام آن نهادها ثبت و نگهداری شده­اند در فهرست دارایی­های نهاد مالی متوقف یا ورشکسته قابل ثبت نبوده و در هر زمان به درخواست مشتری قابل استرداد و یا قابل انتقال به نهاد مالی دیگری می­باشد.

ماده 20-کلیه ارکان اجرایی در فرایند ساماندهی سهام عدالت، در زمان تأسیس و فعالیت مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مقررات بازار سرمایه هستند.

ماده 21- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است، به مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تبلیغات و فرهنگ‌سازی لازم در خصوص آگاهی بخشیدن به دارندگان سهام عدالت و سایر ارکان اجرایی به منظور اجرای هر چه بهتر این سازوکار را انجام دهد.

تبصره: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری‌های لازم جهت تبلیغات و اطلاع رسانی را با سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

ماده 22-کلیه مقررات مغایر با این مصوبه، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی تلقی شده و سایر مقررات پيش‌بيني نشده در چارچوب مفاد این آیین نامه اجرایی توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصويب خواهد شد.

ads
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
دیدگاه خود را بنویسید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

لینک کوتاه نوشته